مزایا

معرفی کارها

این قسمت در دست ساخت می باشد.....

لیست قیمتها

قیمت / ريال نوع پروتز
600,000 پروتز کامل (بدون دندان)
650,000 پروتز پارسیل کروم کبالت
150,000 پلاک ساده ارتودنسی +
120،000 فیلیپر تک دندانی  ++
150,000 ریلاین
150,000 نایت گارد
120,000 تری بلیچینگ
100,000 ترمیم پروتز
40,000 روکش موقت
برحسب عوامل مختلف بین 250،000 تا 350،000 پروتز پارسیل اکریلی

+ درصورت داشتن متعلقات یا پیچیدگی بهای آنها علاوه بر این منظور خواهد شد.

++ 5،000 ریال به ازای هر دندان اضافه افزوده می شود.

[Home] [لابراتوار دندانسازی امین]